Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 15.03.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek najpierw dokończyły wzrosty związane z zasięgiem flagi intradayowej (ok. 2240 pkt), o której pisaliśmy w przeddzień. Potem doszło do dość wąskiej konsolidacji, która mogła być odczytywana jako „poczekalnia” przed środowym Fed-em.

Dzień wcześniej pisaliśmy, że: „kurs wybił w poniedziałek prowzrostową flagę na M15 (ozn. kolor brązowy, wykres poniżej) – przekształconą z węższej formacji tego typu – i próbował potem realizować jej zasięg (ok. 2240). Natrafił jednak na istotny opór: 2229-33.”

We wtorek udało się Bykom uporać z owym oporem, aczkolwiek nie doszło do podejścia pod kolejną intradayową barierę podażową: 2247-53. Rynek zbliżył się do niej na odległość 4 pkt.

Na górze wykresu widać, źe we wtorek utworzyła się kolejna, mniejsza flaga (ozn. też kolor brązowy) o zasięgu ok. 2250, z trochę nietypowo ukształtowanym masztem (taka interpretacja tej formacji wydaje się dopuszczalna). Oczywiście, kwestie fundamentalne związane z posiedzeniem Fed mogą przeważyć w środę i zamiast wybicia górą i realizacji tej flagi dojdzie do jej wybicia w przeciwnym kierunku do oczekiwanego.

To zaś może zaoawocować zejściem kursu przynajmniej do okolicy 2219 (punkt „zaczepienia” masztu). W konsekwencji możemy nawet zaatakować kluczowe wsparcie – z punktu widzenia ewentualnego powrotu Niedźwiedzi „do gry” – 2210-14, będące górnym ograniczeniem starej kilkudniowej konsolidacji (tworzonej między 2210-14 a 2190-95).

Jeśli jednak flaga się obroni, to możliwa jest wspinaczka kursu najpierw w rejon 2250, a potem – w razie kolejnego sukcesu Byków – w kierunku 2269-74, gdzie utworzyły sie wcześniejsze maksima obecnego trendu na D1.

Nota bene – patrząc przez pryzmat wyższych interwałów: H4 i D1 – mamy do czynienia z prowzrostową flagą  o zasięgu minimalnym ok. 2295 i maksymalnym ok. 2313. To ostatnie miejsce leży w obszarze kluczowej szerokiej strefy oporu: 2300-50.

Niedźwedzie zaś wiążą nadzieję z tym, że na tym samym wykresie widać zalążek formacji prospadkowej 121 z zasięgiem ok. 2150 (ozn. zielone prostokąty).

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

 

Przygotował: Miłosz Fryckowski, MentorFinansowy.pl
Miłosz Fryckowski
Miłosz Fryckowski