Ład korporacyjny po polsku

Angielski termin corporate governance pierwotnie dotyczył spółek o szerokim akcjonariacie, praktycznie spółek publicznych – notowanych na giełdach papierów wartościowych. Później, pojęcie to rozszerzono również na przedsiębiorstwa państwowe, i – dlaczego nie? – zupełnie prywatne, gdzie własność i zarządzanie skupione są w rękach wąskiej grupy osób.

Fot. YAY Foto

Polacy nie gęsi i swój język mają (również w ustawach, takich jak kodeks spółek handlowych, gdzie skrót od „spółka akcyjna” to „S.A.”), więc poszukiwania i dyskusje odnośnie polskiego odpowiednika angielskiego corporate governance nie ustają. Spotykamy więc następujące terminy: władztwo korporacyjne, nadzór korporacyjny, porządek korporacyjny i wreszcie ład korporacyjny.

Określenie „ład korporacyjny” znalazło się w ustawie o rachunkowości, rozporządzeniu ministra finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, no i oczywiście w regulaminie GPW i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 (DPSN2016). Te ostatnie przedstawia się właśnie jako zbiór zasad ładu korporacyjnego. Wraz ze wstępem, DPSN2016 obejmują 20 stron. Jednak o krótką, prostą definicję ładu korporacyjnego nie jest łatwo.

Cóż więc należy rozumieć pod wzniosłym pojęciem ładu korporacyjnego? Z pomocą przychodzi praktyka życia codziennego, a konkretnie treść pewnego ogłoszenia rekrutacyjnego. Otóż do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku „specjalisty ds. obsługi zarządu i ładu korporacyjnego” będzie należało:

• zapewnienie należytej obsługi formalno-prawnej organów Spółki
• zarządzanie kalendarzem spotkań Członków Zarządu, organizowanie podróży służbowych
• współprowadzenie sekretariatu Spółki: zarządzanie ruchem telefonicznym i gości, obsługiwanie korespondencji oraz innych dokumentów wpływających do Spółki”

No i nareszcie wszystko się wyjaśniło…

Zupełnie przypadkowo przypomniał mi się fragment piosenki Jacka Kleyffa „Telewizja”:

„Usia, siusia, cepeliada,
W ogródeczku panna Mania,
Chmurka się przejęzyczyła,
Jaja nie do wytrzymania!”

@MariuszKanicki

Mariusz Kanicki
Mariusz Kanicki