Trend spadkowy dla giełdy USA

W dniu 6 stycznia został wygenerowany kolejny sygnał sprzedaży. Sygnał sprzedaży powstaje gdy spadkowa kolumna O przekracza poziom poprzedniej spadkowej kolumny O. Sygnał ten został wygenerowany na poziomie 1980,00. Na poziomie tym równocześnie nastąpiło przełamanie linni trendu wzrostowego, co według analizy XO jest równoznaczne z rozpoczęciem trendu spadkowego.

Czyli rok 2016 rozpoczęliśmy od spadków i mamy trend spadkowy na głównym indeksie giełdy amerykańskiej.

amaeykanski indeks gieldowy

*Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy.

Tom Dorsey – zarządzający asset management

Dom Maklerski DIF BROKER

Tom Dorsey
Tom Dorsey