Ochrona danych w „chmurze”

Zabezpieczenie danych informatycznych jest dzisiaj jednym z priorytetów osób prowadzących działalność gospodarczą, często stanowiącą o „być albo nie być” dla ich firm. Jedna z metod umożliwiająca osiągniecie tego celu to umieszczenie ich w chmurze tworzonej przez wyspecjalizowane firmy świadczące usługi teleinformacyjne.

FOT. Flickr

 

Wyobraźmy sobie wirtualny dysk zewnętrzny, na którym można zamieścić praktycznie dowolną ilość danych. Dysk, którego nie można zniszczyć; który nie pęknie, nie spali się, którego nie zaleje żadna ciecz, ani nie zostanie skradziony. W największym uproszczeniu, taki dysk to właśnie chmura. Dbając o bezpieczeństwo baz danych naszych klientów, stosujemy procedury praktycznie uniemożliwiające ich utratę, nawet gdyby wszystkie komputery firm korzystających z naszych usług uległy zniszczeniu. Jedną z nich są klasyczne macierze z replikacją; dane w chmurze są wielokrotnie zduplikowane. W środowisku S-NET Cloud każdy plik przechowywany jest na trzech różnych dyskach w trzech różnych maszynach, a w wersji Premium aż na sześciu dyskach w dwóch fizycznych lokalizacjach Data Center. Oznacza to pełne zabezpieczenie przed awarią nośnika lub macierzy dyskowej.

Inną metodą, którą można, a nawet powinno stosować się we własnym zakresie, jest tzw. backup, czyli tworzenie kopii zapasowych. Metoda ta stosowana jest ównież  przez operatorów chmur, w tym naszą firmę. W każdym środowisku IT, a dotyczy to również chmury, należy robić backup danych. Ręczne usunięcie pliku w chmurze kasuje go ze wszystkich dysków. W S-NET Cloud wykonujemy kopie zapasowe klientów na zewnętrzne macierze utrzymywane w innym centrum danych. Dostęp do plików backupu możliwy jest w trybie ‘wsadowym’ dla danych, a więc nie mogą one zostać skasowane.

Bezpieczeństwo umieszczanych w chmurze danych gwarantuje ponadto wysoka jakość sprzętu używanego przez firmy świadczące usługi cloud computing – w tym oczywiście S – NET – oraz warunki w jakich pracują. Warunki, podkreślmy, jaki często nie mogłyby być stworzone przez firmy korzystające z naszej pomocy, ze względu na bardzo wysokie koszta samego sprzętu oraz zatrudnienia odpowiedniej klasy specjalistów. Zwrócenie się do nas jest więc o wiele bardziej opłacalne.

Odpowiednie systemy zapewniają naszym serwerom właściwe środowisko pracy: temperaturę, wilgotność oraz czystość powietrza, a także natychmiastowe uruchomienie zasilania awaryjnego w sytuacji przerw w dostawach prądu. Tak więc nasze chmury są dostępne bez przerwy, a gromadzone na nich dane praktycznie są niemożliwe do przypadkowego usunięcia.

Dodatkowym zabezpieczeniem są przepisy uniemożliwiające dostęp do serwerowni osobom nieupoważnionym, co zapobiega celowemu lub nieumyślnemu uszkodzeniu sprzętu i utracie danych.

Podsumowując, chmury to nie tylko dynamicznie rozwijający się trend w świecie IT, umożliwiający gromadzenie w wirtualnej przestrzeni praktycznie nieograniczoną ilość danych ale także sposób na skuteczne ich zabezpieczenie.

Niko Bałazy