Dokładnie na czas

JIT, Just In Time, Dokładnie na Czas. Modne, popularne stwierdzenie widoczne obecnie nawet jako reklama na ciężarówkach. Wszyscy teraz tak pracują. Ale czy na pewno? Czy na pewno wiedzą, co znaczy JIT i tak działają? Poniżej garść podstawowych informacji o tej metodzie będącej cechą zaawansowanych modeli produkcyjnych działających zgodnie z Lean Manufacturing.

Just in Time to filozofia produkcji oparta na wytwarzaniu wyrobów w wymaganej ilości, jakości oraz dokładnie w momencie wystąpienia na nie zapotrzebowania. Dotyczy to zarówno produktów gotowych jak i wszystkich półfabrykatów wzdłuż całego strumienia wartości. W konsekwencji jest to podejście ukierunkowane na kupowanie, wytwarzanie i dostarczanie wyłącznie tego co jest wymagane w danej chwili, w całym systemie produkcyjnym łącznie z otoczeniem przedsiębiorstwa obejmującym dostawców, podwykonawców oraz klientów. Dzięki objęciu takiej strategii działania możliwa jest optymalizacja produkcji przy ponoszeniu minimalnych kosztów z zachowaniem wysokiej jakości, niezawodności i krótkiego czasu realizacji, osiąganego drogą ciągłego doskonalenia i eliminacji wszelkich strat i nieefektywności, co osiąga się poprzez redukcję zapasów, małe wielkości partii, zapewnienie jakości, pracę zespołową oraz maksymalizację przepływu. Jak widać, z takiej definicji jasno wynika, ze produkcja w systemie JiT jest zawansowanym rozwiązaniem będącym ukoronowaniem wysiłków optymalizacyjnych i jasno wpisuje się zarówno w definicję Lean Manufacturing wynikającą z tzw. Domu Toyoty (poniżej jedna z wielu jego wersji). Jednocześnie definicja JiT determinuje podejście do wdrożenia tego systemu, gdyż aby w nim pracować konieczne jest najpierw wdrożenie rozwiązań podstawowych umożliwiających radykalne obniżenie strat wynikających np. z awarii czy też złej jakości wewnątrz procesu produkcyjnego.

Kluczowe zasady JiT obejmują:

  • Produkuj to, co klient – odbiorca chce.
  • Produkuj tyle, ile klient – odbiorca chce.
  • Produkuj natychmiast gdy pojawi się zapotrzebowanie.
  • Produkuj z idealną jakością.
  • Produkuj bez strat i nieefektywności.
  • Produkuj przy zaangażowaniu i rozwoju ludzi.

 

Warto pamiętać, że JIT może funkcjonować skutecznie tylko wtedy, gdy czasy przezbrajania maszyn są drastycznie skrócone. Dzięki temu operacje w górnej części strumienia mogą produkować niewielkie ilości danej części, a  następnie produkować niewielką ilość innej części, kiedy jest ona potrzebna. Z tej perspektywy szczególnego znaczenia nabiera kwestia skracania czasów przezbrojeń zgodnie z metodą SMED.

W skład systemu JiT wchodzi:

  • Przepływ ciągły
  • System ssący
  • Ustanowienie nowych relacji z dostawcami oraz
  • Ciągłe doskonalenie.

W następnych wpisach trochę więcej o przepływie i systemie ssącym.

Zapraszam

Jarosław Sobkowiak
Jarosław Sobkowiak