Proces decyzyjny a zachowania lidera

Na efektywne przywództwo – zgodnie z modelem angażowania prof. Victora H. Vroom-a – składają się wysokiej jakości decyzje oraz motywacja zespołu do ich wdrożenia.

Warto, aby lider nie tylko koncentrował się na szybkim wdrożeniu działań i decyzji, ale również, aby zadbał o proces rozwoju swojego zespołu. Średnio jedynie około 40% menedżerów według badań prof. Vroom-a zwraca uwagę na aspekt rozwoju. Po prostu jesteśmy bardziej „czasowi”, czyli skoncentrowani na wykonaniu zadania w czasie. Wspomniany efekt możesz osiągnąć posługując się określonym stylem liderskim, który uwzględnia zróżnicowany stopień partycypacji zespołu w procesie podejmowania decyzji.

Istotny wpływ na rozwój zespołu, jak i jego członków mają poszczególne zachowania lidera. Jeżeli jest on osobą charyzmatyczną i doświadczoną, a zespół jest mniej ekspercki to wtedy chętnie podpatruje, co należy robić w danych sytuacjach. Stopień angażowania zespołu w proces decyzyjny może mieć istotny wpływ na to, w jaki sposób ludzie będą podchodzili do swoich obowiązków, ale również na to, jak efektywne będą działania całego zespołu.

Sposób angażowania w proces decyzyjny może przynieść następujące korzyści:

1. Podniesienie indywidualnych kompetencji członków zespołu. Jet to jeden z bardziej efektywnych sposobów na skuteczne rozwijanie kompetencji i wzmacnianie zaangażowania.

2. Budowanie zespołu, kiedy to ludzie ściśle współpracują ze sobą, nawiązują się wtedy bliskie, koleżeńskie relacje. Dzięki temu wszelkie działania podejmowane przez pracowników są efektywniejsze, a jeżeli pojawi się problem, zespół jest w stanie go przezwyciężyć i szybko wrócić do normalnego trybu działania.

3. Lepsza identyfikacja z celami organizacji, kiedy poprzez uczestnictwo w procesach decyzyjnych zwiększa się przynależność do przedsiębiorstwa. Ludzie czują, że mają bezpośredni wpływ na kształt oraz codzienne funkcjonowanie firmy, więc skłonni są pracować zgodnie z przyjętymi zasadami oraz opracowaną strategią.

Wielu menedżerów kierując zespołami doświadcza momentów, w których podwładni w ich zespołach czasem angażują się we wdrożenie komunikowanych im decyzji, a niekiedy wykazują niezwykle dużą obojętność. Taka postawa jest często odzwierciedleniem problemu podstaw władzy, czyli fundamentów, na których lider opiera swoje przywództwo. Z tego powodu niezmiernie istotne jest świadome budowanie podstaw swojej władzy, aby w przyszłości zwiększyć efektywność własnych działań. Za każdym razem kiedy komunikujesz nową procedurę lub obowiązki w zespole, a późniejsze efekty pozostają znikome, zapewne nie dysponujesz wystarczającym autorytetem i poważaniem, dającym Ci skuteczną możliwość kierowania zespołem. Być może dzieje się tak również dlatego, że pomimo ogromnej wiedzy oraz umiejętności pracy w zespole, nie udaje się zebrać wszystkich członków zespołu w jednym miejscu w tym samym czasie. Powodem mogą być poważne ograniczenia czasowe lub rozproszenie geograficzne członków grupy. Poważne ograniczenia czasowe są częste wśród takich zwodów, jak: zawody sportowe, wyścigi, interwencje wojskowe, obrót walutami i akcjami, czy też w biznesach, w których cykle produkcyjne są rygorystyczne (na przykład podejmowanie decyzji w wydawnictwie prasowym, dotyczącej wiadomości z ostatniej chwili). Teoretycznie w niektórych sprawach może i warto by zorganizować spotkanie zespołu, ale można wówczas stracić szansę wygrania wyścigu lub spóźnić się z terminem realizacji. W takich nagłych akcjach czas staje się dominującym czynnikiem, praktycznie niwelując znaczenie pozostałych. Do podobnej sytuacji może dojść również wtedy, kiedy grupa nie jest razem w sensie fizycznym. Członkowie grupy mogą być rozproszeni po całym kraju lub nawet po świecie, a koszt zebrania ich razem dla zapewnienia interakcji często może znacznie przekraczać potencjalne korzyści. Bez wątpienia, postęp technologiczny do pewnego stopnia zmniejszył bariery wynikające z rozproszenia geograficznego ludzi. E-mail, telekonferencje czy wideokonferencje umożliwiają dziś dokonywanie konsultacji czy angażowanie innych w proces decyzyjny pomimo dzielących ich odległości.

Pamiętaj, że zebranie ludzi w jednym miejscu wpływa nie tylko na dynamikę grupy ale też na efektywność Twoich poczynań. Jest to ważne z kilku powodów – sprawia np. że ludzie czują się zespołem, wszyscy słyszą z Twoich ust dokładnie to samo, a Ty masz okazję zakomunikować podejmowane przez siebie decyzje w taki sposób, aby zostały usłyszane.

Zobacz krótki film o fundamentach władzy na stronie:
https://business.facebook.com/kontraktOSH/?business_id=1642910409340637

robertzych
robertzych